RAM Kingmax DDR4 8GB Bus 2400MHz

1,990,000₫

2,390,000₫

Mã sản phẩm: 6584241

Xem chi tiết

RAM Kingmax DDR4 4GB Bus 2400MHz

1,090,000₫

1,190,000₫

Mã sản phẩm: 6405744

Xem chi tiết

DDRam4 Kingmax 4GB Bus 2133Mhz

1,050,000₫

1,190,000₫

Mã sản phẩm: 6405743

Xem chi tiết